"Õnnestumised ja ebaõnnestumised rahvusvahelisele turule sisenemisel."

"Õnnestumised ja ebaõnnestumised rahvusvahelisele turule sisenemisel."

Eesti koduturg on oma väiksuse tõttu piiratud ja ettevõtted, kel on soov oma haaret suurendada, võiksid kaaluda rahvusvahelisele turule sisenemist. 

Rahvusvahelistumise protsess ise on keerukas, hõlmates nii ohte ebaõnnestumiseks kui ka võimalusi saavutada suurt edu. Iga õnnestumise taga on hulk ebaõnnestumisi ja seminaris toome näiteid ka ebaõnnestumistest rahvusvahelisele turule sisenemisel. Lisaks arutleme teemadel: rahvusvahelistumise enamlevinud viisid ja meetodid, koostöövõrgustike ja otsustusloogikate mõju rahvusvahelistumisel.

Tairi Leis on Tartu Ülikooli doktorant ja 25-aastase kogemusega väikeettevõtja. Ta on lõpetanud cum laude Tartu Ülikoolis eriala "Ettevõtlus ja Tehnoloogia Juhtimine" (2020).