"Isejuhtivad organisatsioonid - kas vältimatu tulevik või idealiseeritud utoopia?"

"Isejuhtivad organisatsioonid - kas vältimatu tulevik või idealiseeritud utoopia?"

Mind on aastaid paelunud küsimused – mis on edukas juhtimine ja mida tähendab olla edukas juht? Need võtmeküsimused läbivad minu doktoriõpinguid, juhtimispodcaste ja ka meie seminari. Seminaris mõtisklengi valjult, kas holakraatia kui juhtimispraktika võiks aidata organisatsioonidel nii väliste kui ka sisemiste muutustega paremini kohaneda ja luua sisekliima, mis toetaks inimese baasvajadusi – iseseisvust, meisterlikkust ja seotust. 

Millised mõtte- ja käitumismustrid iseloomustavad isejuhtivaid meeskondi? Tõstame harjutuste ja aruteludega teadlikkust tänastest mõtte- ja tegutsemismustritest. Sel moel aitame luua igast päevast parima juhtimiselamuse ja saavutame tiimiga ka soovitud tulemused. Käsitleme teemasid:

Ebamäärasuse kasv ja muutuste kiirus ärikeskkonnas; Inimeste psühhosotsiaalsed baasvajadused ja nende rahuldamine juhtimise perspektiivis; Eesmärgiselgus ja -kesksus on isejuhtimise vundament; Usk, et inimesed on iseseisvad, vastutustundlikud ja otsustusvõimelised; Tunnetatud pinged annavad energiat, viivad edasi ja on progressi aluseks; Isejuhtimine toob esile meeskonna ühistarkuse ja toetub sellele; Edukuse õppetunnid isejuhtivate organisatsioonide kogemusest. 

Veiko Valkiainen on Tartu Ülikooli nooremteadur ja doktorant, juhtimiskoolitaja ja coach.

Hariduselt psühholoog, on ta end arendanud gestaltterapeudina Taanis (Gestalt Institute of Scandinavia) ja coach’ina New Yorkis (Erickson Coaching International). Tartu Ülikoolis uurib Veiko isejuhtivaid meeskondi ja organisatsioone, teemaks meeskondade tulemuslikkuse kasvatamine juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmisega.

Üle 20-aastase juhtimise arendamise alase töökogemusega Veiko peab juhtimispodcasti "Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis”, kus tema vestluskaaslasteks on nii tegevjuhid, juhtimiskoolitajad-konsultandid kui ka tippsportlased.

Veiko koolitustel on osalenud sadu juhte. Tema klientideks on olnud Eesti Energia AS, Rahandusministeerium, Elion Ettevõtted AS (tänane Telia), Eesti Pank, BCS Itera AS, Olympic Entertainment Group AS, MYJAR IT OÜ.