„Ettevõtja maksukoormus - kas seda saab mõjutada? Mis ON maksuvaba, lubatud ja mis mitte?“

„Ettevõtja maksukoormus - kas seda saab mõjutada? Mis ON maksuvaba, lubatud ja mis mitte?“

Maksuseadustes on toodud mitmeid maksuvabastusi ja -soodustusi. Palju nendest ettevõtjad ära oskavad kasutada, on iseasi. Palju on ka nn halli ala. Mis on ikkagi keelatud ja mis lubatud, mida ikkagi maksustatakse ja mida mitte? Seminaril tuuakse valikuliselt näiteid. Tuginetakse maksuseadustele ja kohtulahenditele.

Kaidi Kallaste on Tallinna Tehnikaülikooli maksunduse lektor ning ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Tegutseb täiskasvanute koolitajana aastast 2001.