Kuidas hoida ja leida töötajaid ning tööandja brändi roll.

Kuidas hoida ja leida töötajaid ning tööandja brändi roll.

Kui teie organisatsioon kavatseb eksisteerida ka 1, 5 ja 10 aasta pärast, siis on teil just praegu vaja teadlikult tegeleda tulevikuks vajalike inimeste kõnetamisega.
Kui teil on lühiajaline plaan eksisteerida organisatsioonina alla aasta, siis töötaja elukaare temaatika, tööandja brändi loomine ja selle elushoidmine ei tasu ära.

Tugev tööandja bränd on organisatsiooni jätkusuutlikkuse alus. See võimaldab luua süsteemi, kus teil on õigel ajal õige arv õigeid inimesi. Tänane tööturuolukord on parim aeg keskenduda oma töötaja kogemuse parendamisele ning tööandja brändi loomisele, et saavutada tööjõuturul konkurentsieelis ning olla valmis, kui majandus tõusule pöörab.
Antud koolitus annab tervikliku vaate, miks on tööandja bränd organisatsioonile strateegiliselt oluline ja millised on tagajärjed ning ohud, kui organisatsioon praegu tööandja brändi loomisse ei investeeri. Koolituse läbinu tunneb tööandja brändingu sisulist poolt, teab, kuidas käib tööandja brändi loomine ning oskab luua tegevuskava, et tööd oma organisatsioonis jätkata.

Teemad:
Tööandja bränd, tasuvus ja tööandja brändi audit
• kuidas määratleda prioriteetsed sihtrühmad, kellele tegevused
suunata;
• kuidas seada eesmärke ja konkreetseid mõõdikud;
• kuidas viia organisatsioonipõhiselt läbi tööandja brändi
tasuvusanalüüs, mida kasutada juhtide buy in´i saamiseks ja hiljem
ka mõõdikuna;

Töö organisatsiooni brändi loomiseks vajamineva sisendiga
• millised on tema organisatsioonisiseseid ja -välised sihtrühmad;
• millised on organisatsiooni sisemised tugevused;
• millised on sihtrühma ja tööturu ootused;
• kuidas eristuda tööturu konkurentidest;

Tööandja brändi loomine- väärtuspakkumine ja selle sisu
• kuidas luua väärtuspakkumist ja seda tulevikus uuendada;
• kuidas luua tööandja brändi visuaalselt indentiteeti;

Tööandja brändi aktiveerimine ja juhtimine
• kuidas aktiveerida tööandja brändi;
• kuidas kasutada töötajaid tööandja saadikutena.

Kogemuslood edukast tööandja brändingust.

Koolitaja Kersti Vannas Instarist on kõige kogenenum tööandja brändingu valdkonna asjatundja Baltikumis ning tööandja brändi valdkonna eestkõneleja ja arendaja. Kerstil on kogemusi üle 15 aasta, mille jooksul on ta aidanud paljudel era- ja avaliku sektori organisatsioonidel nii kohalikul tasandil kui globaalselt edukaid tööandja brände luua. Ta on Eesti ja Soome esindaja Euroopa tööandja brändingu Agentuuride liidus EAEBA. Tema klientide hulgas on nii Eesti kui rahvusvahelisi organisatsioone nagu Nordea, Fujitsu, Coca-Cola, Kaitseministeerium, Töötukassa, Ida-Tallinna Keskhaigla, Breakwater Technology, Scope Group jne.

Koolituse maksumus on 35 eurot. Hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ning lõunat hotelli restoranis. 

Lisainfo:
Triin Abel
tel 6404240
triin.abel@tallinnlv.ee