"Oskuslikult ettevõtlusesse ehk ettevõtluskeskuse teenuste ja toetuste infotund veebis"

"Oskuslikult ettevõtlusesse ehk ettevõtluskeskuse teenuste ja toetuste infotund veebis"

Mil moel aitab Tallinna linna kaasa, et pealinnaregiooni tekiks uusi ettevõtteid ning olemasolevatel ettevõtetel oleks linnas hea kasvukeskkond Millist tuge pakub ettevõtluskeskus ja kuidas sellest osas saada? Kuidas adresseerida üksteisele ootusi ja vajadusi? Alustava ja tegutseva ettevõtja nõustamine (äriidee analüüs, ettevõtlusega alustamine, äriplaani ja finantsprognooside konsultatsioon) Tallinna linna ettevõtlustoetused (messitoetused Eesti ja välismessidel osaluseks, praktikajuhendaja toetus, väikeettevõtja digilahenduste toetus)

Seminar  on eelkõige neile, kellel on juba tegutsev ettevõte ja see ettevõte on:

Tallinnas registreeritud Vähemasti ühe aasta tegutsenud (esitatud on vähemasti 1 majandusaasta aruanne) viimase 12 kuu käive on 20 tuhat-400 tuhat eurot

vähemasti 1 täistööajaga töötaja

Esinejad: Jaanus Vahesalu, Tallinna ettevõtluskeskuse juht ja Krista Kink, Tallinna ettvõtluskeskuse juhtivkonsultant