"Grupi-coaching - tänapäevane juhtimistööriist nii probleemide lahendamiseks kui töötajate arendamiseks"

"Grupi-coaching - tänapäevane juhtimistööriist nii probleemide lahendamiseks kui töötajate arendamiseks"

Coaching on viimastel aastatel märkimisväärselt populaarsust kogunud ja sellest on kujunenud juhtimistööriist, mis pakub kasu nii juhtidele kui ka töötajatele. Üheks tõhusaks coaching’umeetodiks on grupi-coaching, mis võimaldab lisaks tööalaste probleemide lahendamisele arendada töötajate pehmeid oskusi kui ka isikuomadusi. Töötajate pehmete oskuste nagu kommunikatsioon, koostöö, aktiivne kuulamine ja probleemide lahendamise oskuse arendamine on muutunud organisatsioonide jaoks hädavajalikuks sammuks, mis tagab konkurentsivõime säilimise ning loob innovatsiooniks soodsa pinnase. Grupi-coaching on efektiivne töötajate arendamise meetod isegi väikese arvu sessioonide korral. Organisatsioonid, mis julgustavad ja võimaldavad töötajatel arendada oma kompetentse, suurendavad nii töötajate tulemuslikkust kui ka tööga rahulolu.

Seminaril räägime: Miks on töötajate pehmete oskuste arendamine vajalik; Kuidas erineb grupi-coaching teistest coaching’umeetoditest; Milles seisneb grupi-coaching’u efektiivsus töötajate arendamisel; Kuidas rakendada GROW- coaching’uküsimusi tööjuhtumite lahendamisel; Milliseid oskusi on võimalik grupi-coaching’u sessioonide käigus arendada.  Lahkute teadmisega, miks tuleb töötajate oskuseid järjepidavalt arendada ning kuidas on võimalik grupi-coaching’ut rakendada töötajate arendamisel. Saate praktilisi näpunäiteid grupi-coaching’u ja GROW-küsimuste rakendamiseks. 

Kristel Pinn on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorant ja juhtimise õppetooli nooremteadur. Ta on lõpetanud TÜ majandusteaduskonna turunduse ning finantsjuhtimise eriala cum laude. Kristelil on üle kümne aasta kogemust väikeettevõtluses juhi rollis, mis annab talle praktiku vaate töötajate arendamise vajalikkusele ning mida organisatsioon töötajate arendamisest võidab. Seminaris annab ta põhjaliku ülevaate uuringus kasutatud grupi-coaching’u metoodikast, mis on andnud töötajate arendamisel suurepäraseid tulemusi.